PROJECTE

Typism inspiration book II. Lettering "All cops llauri Bastard" ACAB. Aquest terme és usat per subcultures com skinheads, punks... S'ha utilitzat una estètica de grafiti a manera de missatge de protesta i amb l'ús de les diferents gammes cromàtiques es transmet varietat. http://www.typism.com.au/