PROJECTE

A la ciutat emergeixen quantitat d’espais buits, en moltes ocasions, queden degradats per l’abandonament o exposats a l’especulació de l’espai. Aquest projecte identifica i mostra alguns espais en desús, en aquest cas, al districte de Nou Barris, amb l’objectiu de deixar constància del dret dels ciutadans a reutilitzar i transformar aquests espais i també de col·lectius i organitzacions que reivindiquen propostes útils. L’ocupació d’espais ha sigut una acció exposada com a delicte, malgrat que sigui molt més delictiu abandonar-lo quan hi ha necessitats que el farien útil.Amb Laura García